LPG
11,36
Изминато разстояние
7 262 км
Общо заредено
825,32 л.
Зареждания
24
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
2

4,52
842 км
38,06 л.
LPG
35,78 лв.
6,74
585 км
39,41 л.
LPG
33,10 лв.
9,21
206 км
18,97 л.
LPG
13,09 лв.
9,33
418 км
38,99 л.
LPG
27,29 лв.
9,95
207 км
20,59 л.
LPG
18,12 лв.
10,42
356 км
37,10 л.
LPG
30,42 лв.
10,48
367 км
38,45 л.
LPG
33,84 лв.
10,70
365 км
39,04 л.
LPG
33,96 лв.
11,05
186 км
20,56 л.
LPG
14,19 лв.
11,19
352 км
39,40 л.
LPG
32,70 лв.
11,36
277 км
31,47 л.
LPG
23,29 лв.
12,16
299 км
36,35 л.
LPG
25,08 лв.
12,50
303 км
37,89 л.
LPG
26,14 лв.
13,08
300 км
39,24 л.
LPG
35,71 лв.
13,28
279 км
37,05 л.
LPG
27,05 лв.
14,20
280 км
39,76 л.
LPG
27,04 лв.
14,48
272 км
39,39 л.
LPG
31,12 лв.
14,51
267 км
38,73 л.
LPG
32,92 лв.
15,53
244 км
37,90 л.
LPG
27,29 лв.
15,94
244 км
38,89 л.
LPG
26,83 лв.
18,61
188 км
34,98 л.
LPG
31,83 лв.
18,69
212 км
39,63 л.
LPG
28,53 лв.
20,41
213 км
43,47 л.
LPG
30,00 лв.
-
11,05 л.
95 октана
20,00 лв.
-
37,54 л.
LPG
25,90 лв.
Показване на 1-25 от 26 записа.
Гориво на км
0,10 лв.
Общо на км
0,10 лв.
Общо разходи
711,22 лв.
Записи
26
Категория Цена % от сумата
Гориво 711,22 лв. 100,00%
LPG
11,36
Изминато разстояние
7 262 км
Общо заредено
825,32 л.
Зареждания
24
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
2