LPG
12,28
Изминато разстояние
18 130 км
Общо заредено
2 226,11 л.
Зареждания
68
Бензин
11,31
Изминато разстояние
623 км
Общо заредено
70,47 л.
Зареждания
5

13,75
291 км
40,00 л.
LPG
44,40 лв.
12,26
310 км
38,00 л.
LPG
42,94 лв.
8,91
313 км
27,90 л.
LPG
31,25 лв.
16,52
230 км
38,00 л.
LPG
42,18 лв.
14,96
257 км
38,46 л.
LPG
40,00 лв.
12,63
297 км
37,50 л.
LPG
39,00 лв.
11,49
296 км
34,00 л.
LPG
37,74 лв.
10,40
375 км
39,00 л.
LPG
40,95 лв.
13,84
168 км
23,25 л.
LPG
24,41 лв.
13,86
280 км
38,80 л.
LPG
39,96 лв.
11,88
320 км
38,00 л.
LPG
39,14 лв.
11,53
359 км
41,40 л.
LPG
40,57 лв.
9,24
225 км
20,79 л.
LPG
21,00 лв.
14,01
137 км
19,20 л.
LPG
19,78 лв.
13,64
280 км
38,20 л.
LPG
38,96 лв.
11,17
297 км
33,18 л.
LPG
31,85 лв.
14,22
270 км
38,40 л.
LPG
36,48 лв.
12,93
300 км
38,80 л.
LPG
36,86 лв.
10,10
303 км
30,60 л.
LPG
33,35 лв.
11,06
297 км
32,86 л.
LPG
33,85 лв.
12,28
130 км
15,96 л.
LPG
16,28 лв.
14,95
214 км
32,00 л.
LPG
35,20 лв.
10,75
305 км
32,79 л.
LPG
36,07 лв.
10,12
237 км
23,98 л.
LPG
21,58 лв.
11,64
277 км
32,24 л.
LPG
37,08 лв.
Показване на 26-50 от 81 записа.
Гориво на км
0,37 лв.
Общо на км
0,66 лв.
Общо разходи
12802,24 лв.
Записи
81
Категория Цена % от сумата
Гориво 2492,24 лв. 19,47%
Първоначална покупка 6500,00 лв. 50,77%
Поддръжка & Грижи 2610,00 лв. 20,39%
Застраховки, данъци и други такси 1200,00 лв. 9,37%
LPG
12,28
Изминато разстояние
18 130 км
Общо заредено
2 226,11 л.
Зареждания
68
Бензин
11,31
Изминато разстояние
623 км
Общо заредено
70,47 л.
Зареждания
5